• Palác Riesů, Panská 895/6, 110 00 Praha 1

  • Tel.: +420 222 231 133

SPOLEČNÁ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ SPOLEČNÁ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ SPOLEČNÁ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ SPOLEČNÁ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ SPOLEČNÁ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Společná advokátní kancelář Balcar – Hrouzek – Veselý – Zelenková

Společná advokátní kancelář zahájila činnost dne 1. července 1990 a je představována čtyřmi partnery, z nichž někteří právo praktikují více než třicet pět let. Dále zde působí advokáti, advokátní koncipienti a právní asistenti. Pro potřeby klienta je tak vždy vyčleněn odpovídající počet specialistů, aby byly pokryty veškeré jeho požadavky.

Specializace, v nichž zkušenosti a erudice členů Společné advokátní kanceláře dosahují mimořádných kvalit, jsou oblasti práva trestního, pojišťovacího, bankovního, pracovního, rodinného a práva veřejných zakázek.

Společná advokátní kancelář je činná i v dalších oblastech práva, zejména práva občanského, obchodního, správního a stavebního. Dále poskytuje právní pomoc v oblasti práva insolvenčního. Případ od případu se věnuje i dalším oblastem práva dle individuálních potřeb a požadavků klienta.

Všichni členové Společné advokátní kanceláře mají bohaté zkušenosti v zastupování klientů v řízení před soudy všech stupňů.

V rámci Společné advokátní kanceláře je vytvořeno specializované pracoviště, zabývající se výlučně správou veškeré pohledávkové agendy počínaje upomínacím procesem přes nalézací řízení až k řízení exekučnímu.

Společná advokátní kancelář má značné zkušenosti v oblasti poskytování právní pomoci pro subjekty státní správy a samosprávy a je schopna poskytnout komplexní právní pomoc v souvislosti s veškerými potřebami těchto klientů.

Odměna za poskytnuté právní služby se odvíjí od druhu poskytované služby. Právní služby jsou poskytovány na bázi smluvní odměny. Po dohodě s klientem může být smluvní odměna hodinová nebo paušální měsíční, případně kombinace obou.