• Adresa: Palác Riesů, Panská 895/6, 110 00 Praha 1

SPOLEČNÁ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ SPOLEČNÁ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ SPOLEČNÁ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ SPOLEČNÁ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ SPOLEČNÁ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Společná advokátní kancelář Balcar – Veselý – Zelenková

Společná advokátní kancelář je jednou z nejstarších advokátních kanceláří v České republice. Svou činnost zahájila dne 1. července 1990 a v současné době je vedena třemi partnery, kteří praktikují právo více než čtyřicet let.

Členové Společné advokátní kanceláře mají zkušenosti ve všech oblastech práva včetně zastupování klientů v řízení před soudy všech stupňů a správními orgány. („Poskytované služby“)

Společná advokátní kancelář má dlouholeté zkušenosti s poskytováním právní pomoci subjektům státní správy a samosprávy a je schopna poskytnout komplexní právní pomoc v souvislosti s veškerými potřebami těchto specifických klientů.

V rámci Společné advokátní kanceláře je vytvořeno specializované pracoviště, zabývající se výlučně správou pohledávkové agendy počínaje upomínacím procesem přes nalézací řízení až k řízení exekučnímu. („Kontakty“)

Odměna za poskytnuté právní služby se odvíjí od druhu poskytované služby. Právní služby jsou poskytovány na bázi smluvní odměny. Po dohodě s klientem může být smluvní odměna hodinová nebo paušální měsíční, případně jejich kombinace.