• Adresa: Palác Riesů, Panská 895/6, 110 00 Praha 1

SPOLEČNÁ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ SPOLEČNÁ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ SPOLEČNÁ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ SPOLEČNÁ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ SPOLEČNÁ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Sídlo

Společná advokátní kancelář
Balcar – Veselý – Besser – Bělina
Palác Riesů, Panská 895/6
110 00 Praha 1

Kontakt

Tel: +420 222 231 133
E-mail: sak@akspol.cz

kontaktní osoby:
vedoucí kanceláře
Kamila Lisová
E-mail: kamila.lisova@akspol.cz

recepce
E-mail: sak@akspol.cz

Detašované pracoviště zabývající se výlučně správou pohledávkové agendy.

Společná advokátní kancelář
Balcar – Veselý – Besser – Bělina
pobočka – III. patro
5. května 1137/57
140 00 Praha 4

Kontakt

Tel: +420 241 413 460
E-mail: pohledavky@akspol.cz

kontaktní osoby:
Irena Chvojková
E-mail: irena.chvojkova@akspol.cz

Pozemky / Nemovitosti

Společná advokátní kancelář
Balcar – Veselý – Besser – Bělina
Palác Riesů, Panská 895/6,
110 00 Praha 1

Kontakt

Tel: +420 721 003 781

kontaktní osoby:
Jaroslava Holubová
E-mail: jaroslava.holubova@akspol.cz