• Palác Riesů, Panská 895/6, 110 00 Praha 1

  • Tel.: +420 222 231 133

SPOLEČNÁ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ SPOLEČNÁ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ SPOLEČNÁ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ SPOLEČNÁ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ SPOLEČNÁ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Vítáme Vás na stránkách Společné advokátní kanceláře (SAK)

Společná advokátní kancelář Balcar – Hrouzek – Veselý – Zelenková poskytuje již od roku 1990 komplexní právní služby ve všech oblastech práva, a to jednotlivcům, obchodním společnostem i veřejnoprávním subjektům.

Klademe důraz na profesionální přístup a dosažení vysoké flexibility s ohledem na aktuální trendy a specifické požadavky našich klientů.

Díky převážně všeobecnému zaměření praxe advokátů SAK dokážeme řešit problémy našich klientů v širších souvislostech, vždy však dbáme na vysoký stupeň naší odbornosti v jednotlivých právních odvětvích.