• Adresa: Palác Riesů, Panská 895/6, 110 00 Praha 1

SPOLEČNÁ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ SPOLEČNÁ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ SPOLEČNÁ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ SPOLEČNÁ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ SPOLEČNÁ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Vítáme Vás na stránkách Společné advokátní kanceláře (SAK)

Společná advokátní kancelář Balcar – Veselý – Zelenková poskytuje již od roku 1990 komplexní právní služby ve všech oblastech práva, a to jednotlivcům, obchodním společnostem i veřejnoprávním subjektům.

Klademe důraz na profesionální přístup a dosažení vysoké flexibility s ohledem na aktuální trendy a specifické požadavky našich klientů.

Díky převážně všeobecnému zaměření praxe advokátů SAK dokážeme řešit problémy našich klientů v širších souvislostech, vždy však dbáme na vysoký stupeň naší odbornosti v jednotlivých právních odvětvích.